Change Language : th en

2 วัน 1คืน ล่องแก่งวังสายทอง

สั่งจอง

ล่องแก่งวังสายทอง

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก (เที่ยง, เย็น)

 • 09.00
 • พบกัน ณ จุดนัดพบ เตรียมพร้อมออกเดินทาง
 • 09.30
 • เดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ชม ถ้ำภูผาเพชร เพชรเม็ดงามที่เจียระไนแล้ว ในถ้ำประกอบไปด้วย ถ้ำน้อยใหญ่กว่า 20 ห้อง ชื่อเรียกต่างกันออกไป  เช่น  ห้องปะการัง  มีหินงอกหินย้อยคล้ายปะการังในทะเล  ห้องม่านเพชร  ลักษณะคล้ายผ้าม่านแขวนซ้อนกัน  ห้องพญานาคเห็นหินงอกต่อตัวกันคล้ายงูใหญ่หรือพญานาค  ส่วนห้องสวนมรกตจะมีสีเขียว  ส่องแสงระยิบระยับคล้ายสีของมรกต  ล้วนเป็นการรังสรรค์ของธรรมชาติโดยแท้ เนื้อที่ภายในถ้ำ 50 ไร่ ทางขึ้นเป็นบันใด 335 ขั้น โดยประมาณ ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 2 ชั่วโมง ในการชมจะมีมัคคุเทศก์ ให้คำแนะนำตลอดทริป

 • 12.00
 • นำท่านเข้าที่พัก และรับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00
 • จากนั้นนำท่าน ล่องแก่งวังสายทอง สายน้ำหลักของป่าต้นน้ำปากบารา ที่มีน้ำใส หินสวย ธรรมชาติสมบูรณ์ สองฝั่งคลองตลอดเส้นทางของการล่องแก่ง สายน้ำที่ใสและเย็นฉ่ำ มองเห็นโขดหินเรียงรายสวยงาม ท่ามกลางป่าเขาและธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ระยะทางการล่องแก่งประมาณ 7 กิโลเมตร ผ่านแก่งต่าง ๆ ประมาณ 16 แก่ง ตลอดการล่องแก่ง จะมีสตาฟดูแลความปลอดภัยของท่านเป็นอย่างดี หลังจากนั้นยังนำท่านสัมผัสกับ น้ำตกวังสายทอง ที่มีธารน้ำไหลลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนสีเหลืองอร่ามหลายชั้น ให้ชุ่มช่ำกันต่อ

 • 16.30
 • กลับเข้าที่พัก ทานอาหารว่าง ชา กาแฟ และอิสระในการเล่นน้ำบริเวณรีสอร์ท
 • 18.30
 • รับประทานอาหารเย็นและหรรษายามค่ำคืนไปกับคาราโอเกะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง (เช้า)

 • 08.00
 • อาหารเช้า เก็บสัมภาระ และเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 09.00
 • เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

 

บริการที่ท่านจะได้รับ

 • ที่พัก 1 คืน (ห้องแอร์) บริเวณลำธาร น้ำตกวังสายทอง
 • อาหาร 3 มื้อ
 • เครื่องดื่มและผลไม้ตลอดการเดินทาง
 • อุปกรณ์ล่องแก่ง
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • คาราเกะ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง

** กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุจากการเดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท

** กรณีการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทุนประกัน 500,000 บาท

*หมายเหตุ* โปรแกรมนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการตลอดการเดินทางราคาท่านละ 1,600 บาท

 


ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ถ้าต้องการบิลลดหย่อนภาษี ต้องจ่าย vat เพิ่ม 7%

เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอ ละงู ต้อนรับคณะโดยไกด์บริษัท จอลลี่ แทรเวล พร้อมทีมงาน ณ ท่าเทียบเรือปากบารา และลงเรือนำเที่ยวโดยเรือ Speed Boat สู่เกาะตะรุเตา (อาหารมื้อเที่ยงเป็นอาหารกล่องนะคะ)


จองตั๋วเรือ ท่าเรือปากบารา เกาะหลีเป๊ะ จองตั๋วรถ ท่าเรือปากบารา เกาะหลีเป๊ะ
วิธีการเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล Mobile App Koh Lipe เกาะหลีเป๊ะ วันเดียวก็เที่ยวได้
แผนที่เกาะหลีเป๊ะตางรางเวลา รถไฟ รถตู้ มายังเกาะหลีเป๊ะ