Change Language : th en

3 วัน 2 คืน วังสายทอง หลีเป๊ะ

สั่งจอง

เที่ยวถ้ำ - ล่องแก่ง วังสายทอง
เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – หาดทรายขาว เกาะราวี – เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – เกาะยาง - เกาะหลีเป๊ะ

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก เที่ยวถ้ำภูผาเพชร - ล่องแก่งวังสายทอง (เที่ยง, เย็น)

 • 08.00
 • รับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ นำท่านมุ่งหน้าสู่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 • 10.00
 • ชม ถ้ำภูผาเพชร เพชรเม็ดงามที่เจียระไนแล้ว ในถ้ำประกอบไปด้วย ถ้ำน้อยใหญ่กว่า 20 ห้อง ชื่อเรียกต่างกันออกไป  เช่น  ห้องปะการัง  มีหินงอกหินย้อยคล้ายปะการังในทะเล  ห้องม่านเพชร  ลักษณะคล้ายผ้าม่านแขวนซ้อนกัน  ห้องพญานาคเห็นหินงอกต่อตัวกันคล้ายงูใหญ่หรือพญานาค  ส่วนห้องสวนมรกตจะมีสีเขียว  ส่องแสงระยิบระยับคล้ายสีของมรกต  ล้วนเป็นการรังสรรค์ของธรรมชาติโดยแท้ เนื้อที่ภายในถ้ำ 50 ไร่ ทางขึ้นเป็นบันใด 335 ขั้น โดยประมาณ ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 2 ชั่วโมง ในการชมจะมีมัคคุเทศก์ ให้คำแนะนำตลอดทริป
 • 12.00
 • ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะไข่ ให้ท่านชมซุ้มประตูหินธรรมชาติ ที่ทอดโค้งจากผืนทรายจรดน้ำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
 • 13.30
 • ให้ท่านได้รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมกัน
 • 13.30
 • หลังจากอิ่มแล้ว นำท่าน ล่องแก่งวังสายธาร สายน้ำหลักของป่าต้นน้ำปากบารา ที่มีน้ำใส หินสวย ธรรมชาติสมบูรณ์ สองฝั่งคลองตลอดเส้นทางของการล่องแก่ง สายน้ำที่ใสและเย็นฉ่ำ มองเห็นโขดหินเรียงรายสวยงาม ท่ามกลางป่าเขาและธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ระยะทางการล่องแก่งประมาณ 7 กิโลเมตร ผ่านแก่งต่าง ๆ ประมาณ 16 แก่ง ตลอดการล่องแก่ง จะมีสตาฟดูแลความปลอดภัยของท่านเป็นอย่างดี หลังจากนั้นยังนำท่านสัมผัสกับ น้ำตกวังสายทอง ที่มีธารน้ำไหลลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนสีเหลืองอร่ามหลายชั้น ให้ชุ่มช่ำกันต่อ
 • 16.30
 • กลับเข้าที่พัก ทานอาหารว่าง ชา กาแฟ และอิสระในการเล่นน้ำบริเวณรีสอร์ท
 • 18.30
 • รับประทานอาหารเย็นและหรรษายามค่ำคืนไปกับคาราโอเกะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ปากบารา - หลีเป๊ะ - ร่องน้ำจาบัง - หินงาม - ราวี - เกาะยาง - เกาะกระ (เช้า, เที่ยง, เย็น)

 • 08.00
 • รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่เข้าพัก และเตรียมตัวออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
 • 10.30
 • เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอ ละงู ต้อนรับคณะโดยไกด์บริษัท จอลลี่ แทรเวล พร้อมทีมงาน ณ ท่าเทียบเรือปากบารา และลงเรือนำเที่ยวโดยเรือ Speed Boat สู่เกาะตะรุเตา
 • 11.30
 • ถึง เกาะตะรุเตา อัญมณีแห่งธรรมชาติที่เป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยว ศูนย์รวมของความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ทั้งบนเกาะและใต้น้ำ มีอ่าวมากมายกระจายอยู่รอบเกาะ หาดทรายขาวสวย และหาดหินที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา
 • 12.00
 • ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะไข่ ให้ท่านชมซุ้มประตูหินธรรมชาติ ที่ทอดโค้งจากผืนทรายจรดน้ำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
 • 13.30
 • ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก เก็บสัมภาระและเตรียมตัวเดินทางล่องทะเลอันดามัน สัมผัสโลกใต้น้ำอันสวยงามของทะเลสตูล โดยเริ่มจุดแรกกันที่ หาดทรายขาว เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวละเอียด และเวิ้งอ่าวที่สวยงาม รับประทานอาหารเที่ยง (อาหารมื้อเที่ยงเป็นอาหารกล่องนะคะ) พร้อมเตรียมตัวลงเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง หลังจากนั้นมุ่งหน้าต่อสู่ เกาะหินงาม ที่มีหาดหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน ยามน้ำทะเลซัดขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกชุ่มเปล่งประกายสีดำเข้มสะท้อนรับกับแสงตะวันดูสวยงามมากๆ
 • 16.00
 • เดินทางต่อไปยังร่องน้ำจาบัง เกาะที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน
 • 17.00
 • หลังจากอิ่มเอมกับทะเลอันดามันกันแล้ว เดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเลเผ่าอุรักลาโว้ย
 • 19.00
 • รับประทานอาหารค่ำ (Set Menu) ณ รีสอร์ทที่เข้าพัก ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม หลีเป๊ะ – ปากบารา  (เช้า)

 • 08.00
 • รับประทานอาหารเช้า (Buffet) พร้อมกันที่ร้านอาหารของรีสอร์ท
 • 09.00
 • เก็บสัมภาระลงเรือ เดินทางกลับท่าเรือปากบารา
 • 11.00
 • กลับถึงท่าเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพ
 • *หมายเหตุ* โปรแกรมนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
บันดาหยา รีสอร์ท โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน (ราคาต่อท่าน)
ประเภทห้องพัก 2 - 3 ท่าน 4 - 5 ท่าน 6 - 7 ท่าน 8 - 10 ท่าน
Sandard Air 8,700 7,800 7,200 6,800
Superior Bungalow 8,900 8,000 7,400 7,000
Deluxe Bungalow 9,200 8,300 7,700 7,300

บริการที่ท่านจะได้รับ

 • เรือ Speed Boat ท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • หน้ากากดำน้ำพร้อมชูชีพ
 • ที่พัก 2 คืน (ที่วังสายทอง 1 คืน ห้องแอร์ และที่เกาะหลีเป๊ะ 1 คืนตามแบบห้องที่เลือก)
 • อาหาร 6 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 • เครื่องดื่มและผลไม้ตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • รถรับ – ส่ง สนามบิน – ล่องแก่ง – ท่าเทียบเรือปากบารา – สนามบิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง

** กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุจากการเดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท

** กรณีการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทุนประกัน 500,000 บาท

เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอ ละงู ต้อนรับคณะโดยไกด์บริษัท จอลลี่ แทรเวล พร้อมทีมงาน ณ ท่าเทียบเรือปากบารา และลงเรือนำเที่ยวโดยเรือ Speed Boat สู่เกาะตะรุเตา (อาหารมื้อเที่ยงเป็นอาหารกล่องนะคะ)


จองตั๋วเรือ ท่าเรือปากบารา เกาะหลีเป๊ะ จองตั๋วรถ ท่าเรือปากบารา เกาะหลีเป๊ะ
วิธีการเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล Mobile App Koh Lipe เกาะหลีเป๊ะ วันเดียวก็เที่ยวได้
แผนที่เกาะหลีเป๊ะตางรางเวลา รถไฟ รถตู้ มายังเกาะหลีเป๊ะ