Change Language : th en

3 วัน 2 คืน ทะเลตรัง

สั่งจอง

ตรัง ถ้ำเลเขากอบ เกาะกระดาน เกาะมุข ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า

วันแรก (เที่ยง, เย็น)

 • 08.25
 • รับคณะที่สนามบินตรัง นำท่านลิ้มรถของดีเมืองตรัง ชิมอาหารเช้าต้นตำหรับเมืองตรังกันตามอัธยาศัย ที่ร้านอาหารเรือนไทยติ่มซำ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ตื่นเต้นกับการล่องเรือลอดท้องมังกร ที่เป็น Unseen of Thailand และนำท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ้านสวนสุดาพร หลังจากนั้นเดินทางสู่ที่พักบนเกาะมุก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18.30
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง (เช้า, เที่ยง, เย็น)

 • 08.00
 • รับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวเดินทางล่องทะเลอันดามันกันคะ
 • 09.00
 • นำท่านลงเรือ Speedboat นำท่านออกเดินทางชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำมรกต (Unseen) หลังจากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ณ เกาะกระดาน ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย จากนั้น
 • 12.00
 • บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า กันให้จุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19.00
 • บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม (เช้า)

 • 08.30
 • รับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 09.30
 • หลังจากนั้นนำท่านสัมผัสความสวยงามแปลกตาของ สะพานเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง เก็บภาพที่ระลึก และนำท่านแวะซื้อของฝากเมืองตรัง ณ ร้านขายของฝาก รับประทานอาหารเที่ยง หรือของดีเมืองตรังกันตามอัธยาศัย
 • 16.00
 • เดินทางต่อสู่ท่าอากาศยานตรังเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพคะ

 • *หมายเหตุ* โปรแกรมนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประเภทห้องพัก

ราคา/ท่าน

อนันตรารีสอร์ท

7,900

เกาะมุกชาลี บีช รีสอร์ท

6,900

ธรรมรินทร์ ธนา ตรัง

5,900

:: เด็กอายุ 0-3 ขวบ ฟรี :: เด็กอายุ 4-9 ขวบ 70 % :: เด็กอายุ 10 ขวบขึ้นไปราคาเป็นผู้ใหญ่นะคะ ::

บริการที่ท่านจะได้รับ

 • ที่พัก 2 คืน ห้องแอร์
 • อาหาร 6 มื้อ+น้ำดื่ม+ผลไม้
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • เรือนำเที่ยวตามโปรแกรม + อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • รถนำเที่ยวตามโปรแกรม + รับ ส่ง สนามบิน - โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ถ้าต้องการบิลลดหย่อนภาษี ต้องจ่าย vat เพิ่ม 7%


จองตั๋วเรือ ท่าเรือปากบารา เกาะหลีเป๊ะ จองตั๋วรถ ท่าเรือปากบารา เกาะหลีเป๊ะ
วิธีการเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล Mobile App Koh Lipe เกาะหลีเป๊ะ วันเดียวก็เที่ยวได้
แผนที่เกาะหลีเป๊ะตางรางเวลา รถไฟ รถตู้ มายังเกาะหลีเป๊ะ